Press "Enter" to skip to content

Posts published in “cma”

ประโยชน์ของการเรียน จินตคณิต คณิตศาสตร์

admin 0

ประโยชน์ของการเรียน จินตคณิต คณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ่งต้องใช้ความนิ่งของสมาธิค่อนข้างมาก

คณิตศาสตร์ : เทคนิคพ่อแม่ รับมือลูกวัยต่อต้าน

admin 0

คณิตศาสตร์ : เทคนิคพ่อแม่ รับมือลูกวัยต่อต้าน เมื่อลูกน้อยเข้าสู่วัยเตาะแตะ หรือวัยประมาณ 1-3 ขวบ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อาจตกใจที่พบว่า ลูกน้อยที่เคยน่ารัก เชื่อฟัง บัดนี้ทำไมแสนดื้อจนเริ่มน่าเอือมระอา ไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะบอก “ไม่ !” ไว้ก่อน ไม่ค่อยทำตามคำสั่งอย่างที่เคย ๆ แบบนี้จะรับมืออย่างไรดี