Press "Enter" to skip to content

ซีรี่ย์ฝรั่ง เอโนลา โฮมส์ (Enola Holmes)

admin 0

ซีรี่ย์ฝรั่ง เอโนลา โฮมส์ (Enola Holmes) เนื้อเรื่องแม้จะปูว่าเชอร์ล็อกกับเอโนลาแข่งกันสืบคดีแม่ที่หายไป กับมีคดีที่เกิดกับเพื่อนชายของเอโนลาที่หนีมาจากตระกูลสูงศักดิ์ แล้วบังเอิญพบเจอเอโนลาบนรถไฟ แล้วถูกชายลึกลับไล่ตามฆ่าอย่างเป็นปริศนา แต่ตัวเรื่องก็ใส่บทของเชอร์ล็อกที่เล่นโดย เฮนรี คาวิลล์ ไว้เป็นแค่น้ำจิ้มเบาๆ ของเรื่องเท่านั้น